resim yükleniyor....

Lisans ve Lisansüstü Tez Danışmanlığı

ÖNEMLİ NOT: İstatistiksel veri analizleri de dahil olmak üzere bir tezin yazılma süresi ortalama 10 gündür. 1 ayda 3 tez yazılabilmektedir. Dönem sonralarına doğru yoğunluk oluşmakta ve 1 ay içerisinde 5-6 tane tezin yazılması istenilmektedir. Bu durumda ilk 3 gelen tez yapılmakta ve diğerlerinin yeni dönemde yapılması önerilmektedir. Ancak müşteri mevcut dönemde tezin bitirilmesini talep ederse, tezi yetiştirmek için günlük çalışma saatlerimizi artırarak yetiştirme yoluna gideriz. Bu durumda sayfa başı ücretlendirme artış meydana gelebilmektedir. Aşırı düzeyde yoğun olduğumuz zamanlarda bazı müşteriler "istediğiniz ücret neyse verebiliriz. Yeter ki tezi bu dönem bitirin" şeklinde teklifte bulunmaktadır. Aşırı yoğun olduğumuz dönemlerde yüksek ücret teklif edilse bile tezi yetiştiremeyeceksek, tezi almamaktayız. Bu nedenle dönem başlamadan ya da dönemin hemen başlarında tezinizi yazdırmak için iletişime geçmeniz yararınıza olacaktır.

 

Alanında uzman kadromuz ile spor bilimleri, sosyal bilimler, sağlık bilimleri ve fen bilimleri alanında doktora tez danışmanlığı yapılmaktadır. Doktora tez danışmanlığı adı altında verilen hizmetler doktora tez sürecinin her aşamasını kapsamaktadır. Bu kapsamda doktora tez sürecinde yer alan;

 

  • Konu belirleme
  • Literatür taraması,
  • Literatür ve tez genel bilgiler bölümlerinin yazılması (Giriş, Kavramsal/kuramsal çerçeve, ilgili araştırmalar vb.)
  • Araştırmada anket yöntemi kullanılacaksa anket tasarımı, anketin uygulanması, uygulanmış olan anket verilerinin bilgisayara aktarılması,
  • Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel analizleri,
  • Tartışma, sonuç ve öneriler bölümlerinin yazılması,
  • Tez sunumunun hazırlanması

 

Aşamalarında her türlü bilimsel ve teknik destek sağlanmaktadır. Tez çalışmasının herhangi bir bölümünün veya tamamının yapılması durumunda çalışmada kullanılan TÜM KAYNAKLAR müşteriye pdf formatında gönderilir. Eğer kaynak olarak kitaplar kullanılmışsa kitapların dış kapak, iç kapak ve künyesinin yazılı olduğu sayfalarla beraber tezde kaynak olarak kullanılan cümlelerin yer aldığı kitap sayfaları taranır, pdf formatına dönüştürülür ve müşteriye ulaştırılır. Alıntılama yaparken ilgili enstitünün yazım kuralları dikkate alınmak şartıyla APA kurallarına göre alıntı yapılır. Kanun maddeleri, yasa, tüzük, yönetmelik, yönerge türündeki yazılar dışında kalan hiçbir cümle ilgili kaynaklardan birebir (kes, kopyala, yapıştır şeklinde) alınmaz. Kaynaklardan alınacak tüm cümleler APA kuralları çerçevesinde yorumlanarak alınır.

 

Örnek alıntılama: Howard Gardner’ın 1983 yılında çıkardığı Çoklu Zekâ Kuramı ile ilgili kitapta

“İnsan zekâsı tek bir bölümden ya da boyuttan oluşmamaktadır. İnsanların sahip oldukları birden fazla zekâ alanı bulunmakta olup, her zekâ alanının birbiri ile yakından ilişkisi vardır”

cümlesi geçiyor, bu cümle de tezde kullanılacak ise cümlenin teze aktarımı şu şekilde olacaktır;

“İnsanlar birbiri ile yakın ilişki içerisinde olan birden fazla zekâ alanına sahiptirler. Bu nedenle zekânın sadece bir boyut veya bölümden oluşması söz konusu değildir (Gardner, 1983).”

Tezin bir bölümüne veya tamamına ilişkin yardım hizmeti alındıktan sonra kullanılan tüm kaynaklar ve istenilen tüm bölümler alıcıya sistem üzerinden gönderilir. Dosya gönderiminde mail sistemi kullanılmamaktadır.

 

Tezlerin ön sayfaları (dış-iç kapak, önsöz vb), ekler gibi bölümleri için ücretlendirme yapılmaz. Örneğin sadece literatür bölümü 50 sayfa oldu. 10 sayfada ön sayfaları (dış-iç kapak, önsöz vb). Toplamda 60 sayfa üzerinden değil 50 sayfa üzerinden fiyatlandırma yapılır

 

Yüksek Lisans ve Doktora Ücretlendirme: Tez çalışmasının istatistiksel analiz dışında kalan bölümlerinin (giriş, kavramsal/kuramsal çerçeve, ilgili araştırmalar bölümü, yöntem, tartışma, sonuç ve öneriler bölümleri) yazım ücreti sayfa başı en az 35 TL, en fazla ise 100 TL ‘dir. Sayfa başı alınacak ücretin belirlenmesinde konunun basit veya zor olması, kaynak bulma konusunda sorun yaşanması veya yaşanmaması, yabancı literatürün az ya da fazla istenmesi gibi faktörler dikkate alınmaktadır. Yapılan işlerin büyük çoğunluğu 40-60TL arasında olup, dönem sonlarında iş yoğunluğu olduğu zamanlarda ücret 150TL'nin üzerine çıkabilmektedir.

 

Ön Lisans ve Lisans: Tez çalışmasının istatistiksel analiz dışında kalan bölümlerinin (giriş, kavramsal/kuramsal çerçeve, ilgili araştırmalar bölümü, yöntem, tartışma, sonuç ve öneriler bölümleri) yazım ücreti sayfa başı en az 20 TL, en fazla ise 35 TL ‘dir. Sayfa başı alınacak ücretin belirlenmesinde konunun basit veya zor olması, kaynak bulma konusunda sorun yaşanması veya yaşanmaması, yabancı literatürün az ya da fazla istenmesi gibi faktörler dikkate alınmaktadır. Ön Lisans ve Lisans tezlerinde 400 TL altındaki işler yapılmamaktadır.Diğer Hizmetlerimiz

Çalışma Sistemimiz Nedir? (Görüntüle)

Sıkça Sorulan Sorular (Görüntüle)

İstatistiksel Veri Analizleri (Görüntüle)

Benzerlik ve İntihal Oranının Azaltılması (Görüntüle)

Makale ve Bildiri Danışmanlığı (Görüntüle)

Ulusal ve Uluslararası Proje Danışmanlığı (Görüntüle)

Veri Girişi İşlemleri (Görüntüle)