Tam zamanlı çalışma arkadaşı arıyoruz. Çalışma arkadaşımızda aradığımız nitelikler aşağıda yer almaktadır. Çalışma günleri haftaiçi ve Cumartesi olup, Pazar günü tatildir. Ofisimiz Kadıköy Göztepe Mahallesi Nidakule 7’inci kattatır.

Whatsapptan ileitşime geçmek için TIKLAYINIZ (0532 787 98 13).

 

1) SPSS programını kullanabilmek (tercihen).

SPSS programında analizi yapılabilecek verileri (anket, ölçek, saha – laboratuvar testi vb) gördüğü an hangi analizleri yapabileceğine kendisi karar verebilecek düzeyde bilgi sahibi olmalı. Analizlerini yaptığı verilerin Word programında tablolarını ve yorumlarını yaparak bulguları hazırlayabilmeli. SPSS kullanabilmesi zorunlu olmayıp, tercih sebebi olarak değerlendirilecektir.

 

2) İngilizce bilmek.

İngilizce okuma bilmesi yeterlidir. Akademik metinleri okuyup yorumlayarak çeviri yapabilmeli. Bir metnin tamamını değil, sadece ihtiyaç duyulan kısımlarını çevirebilmesi yeterlidir.

 

3) Word programını kullanabilmek.

10 parmak hızında olmasa da hızlı yazı yazabilmeli.

 

4) Metin yorumlama

Aşağıda orijinal paragraf ve yorumlanmış paragraf şeklinde 3 adet metin yer almaktadır. Örnek paragraflar vb cümleleri / paragrafları anlam bütünlüğünü bozmadan yorumlayabilmeli, ihtiyaç duyarsa kendi özgün cümlelerini de paragrafa ekleyebilmeli.

 

Örnek 1

Orijinal Paragraf: İnsanoğlu yeryüzünde yaşamaya başladığı andan itibaren temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla doğal kaynaklar üzerinde olumsuz etki yapmaya başlamıştır. Dünya nüfusunun hızla artması ve buna bağlı olarak sanayileşme doğal kaynakların kendisini yenilemesine fırsat vermeyecek hızda tüketilmesine yol açmıştır. Günümüzde insanlık, küresel ısınma, hava, su ve toprak kirliliği ve orman alanlarının tahribatı gibi küresel çevre sorunları ile mücadele etmektedir.

Yorumlanmış paragraf: Tarihsel süreçte insanoğlunun temel gereksinimlerini karşılamak amacıyla yeryüzünün doğal kaynaklarını olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. Doğal kaynakların hızlı bir şekilde tükenmesine neden olan unsurların başında hem hızlı nüfus artışının hem de sanayileşmenin önemli bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Günümüzde insanoğlunun su kirliliği, toprak kirliliği, oranların tahrip edilmesi, su kirliliği ve küresel ısınma gibi çevre sorunları ile mücadele ettiği görülmektedir.

 

Örnek 2

Orijinal paragraf: Futbolda performans teknik, biyomekanik, taktik, mental ve fizyolojik alanlar gibi birçok değişkene bağlı olarak gelişir. Futbolda oyuncuların teknik ve taktik beceri düzeyleri, oyuncuların oynadıkları lig düzeyleri, oyun tarzları, oynadıkları mevkiler ve çevresel koşullar da yer almaktadır.

Yorumlanmış paragraf: Futbol oyununda performansı etkileyen değişkenlerin başında mental ve fizyolojik özellikler ile teknik, taktik ve biyomekanik unsurlar gelmektedir. Bunun yanında futbolcularda performansı etkileyen unsurlar ile teknik ve taktik beceri düzeyi oynadıkları lig düzeyine, oyun tarzına, çevresel koşullara ve oynanan mevkilere göre bazı farklılık göstermektedir.

 

Örnek 3

Orijinal paragraf: Küresel rekabetin artmaya başladığı 1980’li yıllardan sonra sektörel temelli iş tatmini çalışmalarına daha fazla önem verilmeye başlanmıştır. İş tatmini hem endüstri hem de örgütsel psikoloji alanında önemli bir araştırma konusudur. İş tatmini, kişinin iş hayatı ile ilgili duyduğu başarı hissini etkilemektedir. Ayrıca, yüksek performans, yüksek motivasyon ve örgütsel bağlılıkta artışa neden olmaktadır.

Yorumlanmış paragraf: İş dünyasında 1980’li yıllardan itibaren rekabet koşullarının daha ağır hale geldiği bilinmektedir. Bu durum, birçok sektörde çalışanların iş tatmin düzeylerine verilen önemin artmasına zemin hazırlamıştır. İş tatmin düzeyi gerek endüstri gerekse de örgütsel psikoloji alanında önemli bir çalışma konusu olarak değerlendirilmektedir. İş tatmini kavramı insanların iş yaşamları ile ilgili duydukları başarı hissini ifade etmektedir. Bunun yanında iş tatmin düzeyinin yüksek olması iş performansını, iş motivasyonunu ve örgütsel bağlılık düzeyini arttırmaktadır.