Tez Veri Analizi, Spss Veri Analizi, Amos Veri Analizi, Stata Veri Analizi

Alanında uzman ekibimiz ile her türlü akademik çalışmanıza yönelik olarak tez veri analizi ve makale veri analizi hizmetleri sunulmaktadır. İstatistiksel veri analiz işlemlerinde öncelikli olarak müşterilerden çalışmalarına ilişkin hipotezler veya alt problemler istenmektedir. İstenen hipotez ve alt problemlere uygun istatistiksel analiz yöntemleri kullanılmaktadır. Müşterinin hipotezleri ve ya alt problemleri yok ise tarafımızdan hipotezler ve ya alt problemler yazılabilmektedir. Veri analizleri sonucu ortaya çıkan tablolar ayrıntılı biçimde yorumlanmaktadır.

 

SPSS, AMOS, STATA veri analizi işlemleri sonucunda tezin veya makalenin BULGULAR isimli bölümü tablo (gerekli ise grafik) ve yorumlar şeklinde hazırlanmaktadır. Size kalan bulguları literatür ile tartışarak tartışma, sonuç ve öneriler bölümlerini hazırlamaktır. Dilerseniz bu bölümlerin nasıl hazırlanacağıını bilmiyorsanız veya eksiklikleriniz olduğunu düşünüyorsanız yazım işleri birimimizden danışmanlık alabilirsiniz. Yazım işlerimizden danışmanlık almak için iletişime geçebilirsiniz.

 

Ücretlendirme

İstatistiksel veri analizlerinde araştırmanın türü (yüksek lisans tezi-projesi/doktora tezi/akademik makale/bitirme tezi vb.), kullanılacak istatistiksel analiz yöntemleri, ortaya çıkacak tablo sayıları, eğer isteniyorsa tabloların ekstra şekil/grafik olarak talep edilmesi ücretlendirme üzerinde belirleyici olmaktadır. Geçmiş yıllarda yaptığımız istatistiksel analizlerin ortalama fiyatları aşağıda listelenmiştir. Bu fiyatlar ortalama fiyatlardır. Fiyatlar çalışmanın içeriğine göre değişiklik gösterebilmekte olup, belirtilen fiyat aralığının altında ya da üzerinde fiyatlandırmalar da nadiren yapılabilmektedir

 • Ön lisans – Lisans: 3000-5000 TL
 • Yüksek Lisans – Doktora: 4000-12000 TL
 • Makale: 3000-5000 TL

 

Hangi Analizleri Uyguluyoruz

Karşılaştırma Analizleri

 • One Sample T test
 • Paired T test
 • Independent Samples T test
 • One Way ANOVA
 • Repeated Measures ANOVA
 • Mixed Design ANOVA
 • MANOVA
 • Wilcoxon Test
 • Mann Whitney U test
 • Kruskal Wallis H test
 • Freidman Varyans Analizi

 

İlişki Analizleri

 • Regresyon (SPSS)
 • Korelasyon (SPSS)
 • Yapısal Eşitlik Modeli – YEM (AMOS)

 

Ölçek Geliştirme – Faktör Analizleri

 • Açıklayıcı Faktör Analizi – AFA (SPSS)
 • Güvenilirlik Analizi (SPSS)
 • Madde Analizi (SPSS)
 • Doğrulayıcı Faktör Analizi – DFA (AMOS)

 

Nitel Veri Analizleri

 • Tema – kod

 

Ekonometrik Veri Analizleri

 • Yatay kesit veri analizleri
 • Zaman serisi veri analizleri
 • Panel veri analizleri

 

Diğer Analizler

 • Tanımlayıcı istatistikler (frekans, ortalama, standart sapma vb)
 • Çapraz tablolar
 • Ki-Kare
 • Multiple response (çok seçenekli yanıtlanan sorular için)
 • Listede yer almasa da SPSS ve AMOS programlarında yaplan tüm analizleri yapabiliyoruz

 

Aşağıda yer alan tablolar ve yorumlar örnektir. Yaptığımız herhangi bir çalışmadan birebir alınmamıştır değerler. Rakamlar örnek olarak rastgele yazılmıştır. Dilerseniz sizin isteğinize uygun olarak tablo hazırlayabiliyoruz.

spss nedir, spss analizi, spss nasıl kullanılır, tez veri analizi, spss tablo örneği

spss nedir, spss analizi, spss nasıl kullanılır, tez veri analizi, spss tablo örneği

spss nedir, spss analizi, spss nasıl kullanılır, tez veri analizi, spss tablo örneği

spss nedir, spss analizi, spss nasıl kullanılır, tez veri analizi, spss tablo örneği

 

Sıkça sorulan soruları görüntülemek için TIKLAYINIZ.

İletişime geçmek için TIKLAYINIZ.